Naši Partneri

TransPerfect

TransPerfect je grupa međusobno povezanih kompanija koje pružaju globalne usluge poslovanja na preko 170 jezika. Sedište kompanije TransPerfect nalazi se u Njujorku, a poseduje predstavništva u više od 85 gradova na 6 kontinenata. Pruža mnoštvo usluga u oblasti jezika i poslovanja, uključujući stručno prevođenje, interpretaciju, prevođenje sajtova, titlovanje, simultano titlovanje, multikulturalni marketing, savetovanje o različitosti i socijalnoj inkluziji na radnom mestu, i parničnu podršku multinacionalnim kompanijama.

TransPerfect ima preko 2.800 stalno zaposlenih, mrežu od preko 5.000 licenciranih lingvista i stručnjaka u toj oblasti, i više od 85 predstavništava u gradovima širom sveta, što je čini najvećom privatnom kompanijom koja pruža usluge u oblasti jezika. TransPerfect poseduje licencu ISO 9001:2008, čime obezbeđuje najviši nivo kvaliteta i usluga pri izradi svakog projekta. TransPerfect takođe poseduje i licencu EN 15038:2006, prvu svetski priznatu licencu iz oblasti prevođenja. Globalna grupa kompanija u sastavu TransPerfect završava preko 50.000 projekata godišnje, i sarađuje sa mnogim svetski poznatim preduzećima.

TransPerfect

Translations.com

Translations.com svoju politiku temelji na načelu da je odlična usluga ključna odlika koja pravi razliku među kompanijama u industriji lokalizacije, i uvek će biti. U kompaniji smatraju da je njihova najistaknutija karakteristika posvećenost zadovoljstvu klijenata. Od direktora do menadžera projekta, veruju da im olakšavanje života klijentima i pružanje usluga u oblasti jezika, koje prevazilaze očekivanja, omogućava da razviju i održe čvrst odnos sa klijentima, i time ostvaruju napredak u poslu.

Prilikom svakog značajnog poduhvata, javljaju se izazovi koje treba prevazići. Tokom saradnje sa grupom srodnih preduzeća Translations.com, posvetiće vam se više od 3.000 stalno zaposlenih radnika i više od 4.000 stručnih lingvista, spremnih da vam pomognu da prevaziđete prepreke na putu ka ostvarivanju izvanrednih rezultata. Pored njihovog angažovanja da pruže jedinstvene usluge, Translations.com održava preko 85 predstavništava i 20 najsavremenijih proizvodnih centara na pet kontinenata. Iako živimo u globalnom digitalnom društvu, kompanija Translations.com i dalje veruje da je lični kontakt ključni faktor u pružanju usluga i podrške.

Translations.com

IKT Klaster

Poslovno udruženje IKT klaster centralne Srbije, sa sedištem u Kragujevcu, je osnovano 21.05.2013. U ostvarivanju svojih ciljeva, sarađuje sa republičkim, lokalnim organima vlasti, preduzećima i drugim organizacijama i udruženjima u zemlji, i sa međunarodnim organizacijama i inostranim partnerima.

Poslovno udruženje predstavlja, zastupa i štiti interese svojih članova i organizacija, u zemlji i inostranstvu. Pored toga, nosilac je prava i obaveza u međunarodnoj saradnji sa odgovarajućim organizacijama.

Osnovni ciljevi i zadaci Poslovnog udruženja IKT klaster centralne Srbije su da:

  • bude u funkciji ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa, u oblasti IKT delatnosti;
  • zastupa i štiti interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
  • pruža stručnu i savetodavnu pomoć svojim članovima;
  • kreira i podstiče razvoj IKT delatnosti u centralnoj Srbiji, služeći se pritom međunarodnim iskustvima i dostignućima;
  • ostvaruje saradnju sa IKT organizacijom i udruženjima u zemlji, zemljama u regionu i evropskim i svetskim udruženjima;
  • prati zakonodavstvo, postojeće stanje i aktuelne probleme u IKT delatnosti u Srbiji i predlaže državnim organima preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti; radi na unapređenju IKT delatnosti, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti.
IKT Klaster